Onderzoekers aan de KU Leuven ontwikkelden de Burnout Assessment Tool, een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst die toe laat om snel én in 1 oogopslag het risico op burn-out te bepalen. Deze tool is het resultaat van een driejarig onderzoeksproject.

http://bat.wechange.be

Bedrijven gebruiken de tool om een beter beeld te krijgen van het welzijn op de werkvloer en indien nodig preventief maatregelen te treffen. Bij WeChange staan we hen hierin bij. Via coaching en workshops leren we leidinggevenden hoe ze bepaalde signalen kunnen herkennen. En we gaan nog een stap verder. Via een toolkit helpen we onze klanten bij het terugdringen van absenteïsme. Wij hanteren een model waarbij we leidinggevenden ondersteunen in de gesprekken met medewerkers en teams. Verder voorzien we allerhande communicatietools en doe-activiteiten.

Definitie van burn-out

In de definitie van de KU Leuven heeft burn-out vier kernsymptomen:

  1. Uitputting, zowel fysiek als mentaal 
  2. Mentale distantie: sterke weerstand tegen het werk 
  3. Cognitieve ontregeling, zoals geheugenproblemen, aandachts- en concentratiestoornissen
  4. Emotionele ontregeling: oncontroleerbare heftige emotionele reacties

En drie bijkomende dimensies: 

  1. Psychische spanningsklachten, bijvoorbeeld slaapproblemen, piekeren of paniekaanvallen 
  2. Psychosomatische spanningsklachten: lichamelijke klachten van psychische oorsprong
  3. Depressieve stemming: zich somber en terneergeslagen voelen

Achtergrondinformatie kan je terugvinden op burnoutassessmenttool.be .

Digitale versie

WeChange ontwikkelde de digitale versie van deze tool, dit in verschillende talen. Doe de test via bat.wechange.be.

Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2019). Handleiding Burnout Assessment Tool (BAT). KU Leuven, België: Intern rapport.