Wat is Viral Change?

Viral Change is een manier om kleinschalige of grootschalige cultuurveranderingen in organisaties tot stand te brengen door de gecombineerde kracht van volgende elementen:

  • Focus op (niet-onderhandelbaar) gedrag: processen, systemen of structuren wijzigen is gemakkelijk. Maar alleen als het gedrag verandert is change succesvol.
  • Sociale invloed: invloed door “peers” (peer-to-peer) is de belangrijkste kracht om echte duurzame verandering te realiseren. Hiërarchische beïnvloeding wordt zwaar overschat.
  • Informele netwerken: formele structuren heb je in elke organisatie. Die brengen nooit hetzelfde als wat informeel tot stand komt.
  • Verhalen: de kunst om bij de verandering het juiste verhaal te vertellen is de sleutel tot succes.
  • “Backstage” leiderschap: de echte motor van verandering is niet het formele top-down leiderschap! Wel het onzichtbaar leiderschap bij invloedrijke medewerkers, meestal zonder indrukwekkende titels of functiebeschrijvingen.

viral change - cultural change

Waarom Viral Change?

De principes worden toegepast op bij verschillende organisatorische uitdagingen. Heel wat bedrijven en organisaties zijn op zoek naar een klantgerichte cultuur, een cultuur die zich richt op veiligheid, een cultuur van performantie of van innovatie, … Ook bij een fusie of overname of bij een reorganisatie kan Viral Change toegepast worden. Verschillende bedrijven zoals Pfizer, Schering-Ploug en Baloise pasten Viral Change succesvol toe. CEO’s geven aan dat cultuurverandering van binnenin de organisatie het sterkst is. Het concept werd ontwikkeld door Dr. Leandro Herrero van The Chalfont Project.

Hoe werkt het?

Stap 1: bepaal gewenste kerngedragingen.
Vertrek van een longlist met gedragingen die passen bij de nieuwe cultuur en cluster waar mogelijk. Kom uiteindelijk tot een shortlist. Ga hier niet over één nacht ijs. In deze stap ben je het virus aan het “designen”.

Stap 2: stel de ambassadeurs longlist op
Stel volgende vraag aan het middle management. “Noem 3 tot 5  collega’s uit jouw team die te vertrouwen zijn, goed in de groep liggen, goed advies geven, goed zijn in hun job,  gemotiveerd zijn, gerespecteerd worden en zich goed voelen op hun werk.”

Stap 3: creëer een groep gemotiveerde ambassadeurs
Nodig je kandidaten uit en dompel hen onder in de veranderopgave en de kerngedragingen. Schets helder de verwachtingen, verantwoordelijkheden en vrijheden. Laat hen zelf beslissen of ze meedoen of niet.

Stap 4: verspreid het virus
Voorzie de ambassadeurs van verhalen en communicatietools, geef hen ideeën hoe ze het virus via hun netwerk kunnen verspreiden, breng hen regelmatig samen om ervaringen te delen.

Stap 5: maak de verandering duurzaam
Introduceer een employee NPS als snelle barometer en een jaarlijkse diepgaande medewerkersbevraging om vinger aan de pols te houden. Gebruik de resultaten vooral als gespreksopener, niet als kwantitatief instrument om teams/afdelingen met elkaar te vergelijken. Stuur bij waar nodig en embed de verandering in de organisatie.

Hoe kijkt WeChange hiernaar?

Bij WeChange geloven we in de kracht van Viral Change. We pasten de principes al verschillende malen succesvol toe bij onze klanten. We zien het als een pull mechanisme dat van binnenin het veranderingsvirus verspreid. Tegelijk geloven we dat dit hand in hand moet gaan met overall communicatie (push), top management commitment en middle management support.